Realize your constitutional right

with qualified help

Phone

+90 (0) 555 307 56 71

Çalışma Alanlarımız

Av. Yılmaz Aydın ve Ekibinin uzman olduğu branşlar yılların verdiği hukuk tecrübemizle sayısız tapulama-kadastro davaları. Yabancıların İstanbul’da, Akdeniz ve Ege tatil yörelerinde toprak ve bina alım satımlarında ki danışmanlık hizmetleri, alım satım sözleşmeleri, tapu intikal işlemleri ve itilafları, yerli ve yabancı kökenli vatandaşlarımızın Vakıflar İdaresi ve Milli Emlak İdarelerince el konulan toprak ve binaları ile ilgili yargının her safhasında problemlerin çözümündeki itilaf ve davalarında hizmet vermiştir.

Av. Yılmaz Aydın, özel ilgisi ve araştırmacı karakteriyle aşağıda listesi bulunan konularda uzun süredir çevresine faydalı hizmetler vermiş, hakkından yoksun bırakılan insanlara, yargının da isabetli kararlarıyla hak ve hukukun sağlanmasında yardımcı olmuştur. Toprak, arazi ve bina alım ve satımlarında mevzuata uygun tüm tapu ve tescil, danışmanlık ve rehberliği hizmetleri ile; Gerek kentsel dönüşüm gerekse deprem nedeniyle hasar gören yapıların yenilenmesi için müteahhit firmalar ile yapılacak kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri vermektedir. Veraset belgeleri, itilaflı (davalı) taşınmazlar ile ilgili Tapu İptal ve Tenkis davaları, 2B Kanunu, 2B uygulaması rehberliği, uygulama imar planı, revizyon imar planı, mevzi imar planı, ifraz ve tevhit işlemleri, (ayırma ve birleştirme), mirasta iptal ve tenkis davaları, mirasta taksim ve izaleyi şuyuu davaları, idareyi taşınmazı imar izni vermeye zorlama ve genel anlamda idari tasarrufun iptali davaları. Gerektiğinde bu konularda Anayasa Mahkemesi ve  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları ve takibi. ADLİ YARGIDA; Miras Hukuku Avukatı, Tapu İptal ve Tenkis davaları, Gayrimenkul Hukuku, Sözleşme Avukatı, Müteahhitler ile Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi. İDARİ YARGIDA; Şehir Planlaması ve İmar Mevzuatı, İmar Mevzuatı ile ilgili iptal ve tam kaza davaları.

Ayrıca İş Hukukunda Uzman Avukat Kadromuzla
Hizmet Tespit Davaları,  Yurtdışı Her Türlü Hizmet Borçlanması İşlemlerinin Yapılması, İş Kazaları Ve İş Güvenliği İle İlgili İtilaflardan Doğan Davalar, İlgili Tazminat Davaları, Yurtdışında Çalışanların ve Yaşayanların emeklilik davaları ve hak sahiplerine ait Hizmet Tespiti  Davaları ile hizmetinizdeyiz.

  • Hizmet verdiğimiz Branşlar