Hukuku olarak İhmal ve Haksızlıklar

Bu, tüm Hususi Hukuk, Kamu Hukuku uygulamasından doğan  Hasar ve zararlarında (“tazminat”) kapsayan geniş bir kategoridir. Ticari dava, mülkiyet dava, kişisel yaralanma, istihdam, şirketin ticari, diğer mülkiyet işlemleri ve profesyonel ihmal alanlarında geniş bir deneyime sahiptir. Bu yasal alanlarda müşterilerini temsil eder.

Eğer yabancı ülkelerde ve farklı hukuk sistemi ile yasal tavsiyeye ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmak için hızlı ve verimli çalışacak gerçek uzmanlar ile iş bağlantı ve anlaşmalarımız vardır.

Kişisel Yasal Hizmetler

Profesyonel İhmal
Hekim ve Tedavi ihmal hatasından doğan zararlar
Mülkiyet Devri ve Mülkiyete verilen zararlar
Kişisel Yaralanma ve zarar

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü
Kadastrol Haritaların Hazırlanmasında ki teknik hata ve yanlışlıklardan doğan ihmallerin düzeltilmesi
Mimari Proje noksanlıklarından kaynaklanan tazminat hakları 
Muhasebeciler ve Mali Müşavir ihmallerinden doğan zararların düzeltilme veya tazmini başvurularının hazırlanması
Mali müşavirler ve mortgage brokerları karşı iddiaları özellikle yanlış ve noksanekspertizlere yapılacak düzeltme  itiraz talepleri.

Share

Leave a reply