Av Yılmaz Aydın 45 yıllık Miras Hukuku üzerindeki tecrübesi ile sayısız davanın çözümünü sağlamıştır. Mirasta İptal ve Tenkis davaları, Mirasta Taksim ve İzaleyi Şuyuu davaları, idareyi taşınmazı imar izni vermeye zorlama ve genel anlamda İdari Tasarrufun İptali davaları. Miras Hukukuna ait her türlü konuda sözlü veya yazılı olarak görüş bildirilir.

Miras Hukukunda Uzmanlık Alanları
Mirasta İptal ve Tenkis Davaları
Zihinsel sağlığa dayalı İhtilaflı Vasiyetler.
Mülkiyet ile ilgili anlaşmazlıklar
Ölüme bağlı tasarruflar
Miras bırakanın sağlığında mallarını vermesi
Mirastan Feragat

Share

Leave a reply