Toprak, arazi ve bina alım ve satımlarında mevzuata uygun tüm tapu ve tescil, Danışmanlık ve Rehberliği Hizmetleri ile; Gerek kentsel dönüşüm gerekse deprem nedeniyle müteahhit firmalar ile yapılacak kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri. Veraset belgeleri, itilaflı taşınmazlar ile ilgili Tapu iptal ve tenkis davaları, 2B Kanunu, 2B uygulaması rehberliği, uygulama imar planı, revizyon imar planı, mevzi imar planı, ifraz ve tevhit işlemleri, (ayırma ve birleştirme), mirasta iptal ve tenkis davaları, mirasta taksim ve izaleyi şuyuu davaları, idareyi taşınmazı imar izni vermeye zorlama ve genel anlamda idari tasarrufun iptali davaları. Gerektiğinde bu konulardaki Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları ve takibi.

Share

Leave a reply