Realize your constitutional right

with qualified help

Phone

+90 (0) 555 307 56 71

V A S İ Y E T N A M E, VASİYETNAME ŞEKİLLERİ VE HÜKÜMLERİ, VASİYETNAME TENFİZİ

YAŞAM BOYUNCA EN ÖNEMLİ KARARLARIMIZDAN BİRİ OLMASI GEREKİRKEN – İNSANIMIZCA ASLA DÜŞÜNÜLMEYEN BİR TASARRUFDUR VASİYETNAME. YAŞAM SÜRECİNDE VASİYETNAME DÜŞÜNÜLÜRDE GÖZLERDEN SON NEMLİ YAŞLAR AKARKEN ÖNEMİ ANCAK İDRAK EDİLİR. (Usta ozanımız, o anı belki de en anlamlı ifade edenimizdir – CAN BEDENDEN AYRILACAK – TÜTMEZ BACA – YANMAZ OCAK – SELAM OLSUN . . . . – ) ARTIK İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİR AMA, GÖZLER AÇIK MI GİTMİŞTİR, KAPALI MI, BİLİNMEZ!

CENAZE NAMAZLARINDA ÖRTÜ ÜSTÜ YAZISINDAKİ İBAREYİ HERKEZ OKUMUŞTUR. *ÖLÜMÜ HER FANİ TADACAKTIR *Yazısı yazılıdır. Sevimsiz bir hatırlatmadır. Anlaşılan örtüye yazılması gelenek olmuş.

Bu ihmalin insanımızın büyük özelliklerinden biri olan, emanetçilik ve varyemezlik
karakterinden kaynaklandığını düşünmekteyim. Vasiyeti düşünmenin, kullanılması gereken hakların beklide en kutsalı ve önemlisi olduğu bilinci toplumda yaygınlaştırılmalıdır. Bu işlev hukukçular – eğitimciler dolayısı ile avukatlarca yüklenilmeli vasiyetname tanzimi yaygınlaşmalıdır. İkinci kez yaşam şansı verilseydi, insanoğlunun yapacağı ilk iş kendisinin yemeye kıyamadığı, özenle biriktirdiği mal varlığının akıbetini bu kez kendi arzu ve düşünceleri doğrultusunda sağlama alarak gözlerinin açık gitmesini önlemiş olacağı kesindir.

HUKUKUMUZDA VASİYETNAME ŞEKİLLERİ VE HÜKÜMLERİ

Vasiyetname genel olarak son arzular ve isteklerdir. Medeni Kanunumuzun 479 – 485 ile 486 ve müteakip maddelerinde üç şekilde düzenlenmiştir.

A-Resmi Şekilde yazılı vasiyetname.

Resmi vasiyetnameler Noterler veya Sulh Hakimleri veya kanunen görevlendirilmiş memurlarca düzenlenir ( konsulos-tapu Müd.) resmi şekilde yapılır.

B-El yazısı ile yazılması gerekli yazılı vasiyetnameler.

Vasiyetcinin el yazısı ile yazılmalıdır. Elinin mahsulü olmalıdır. Vasiyetçi vasiyet akıl ve iradesine hakim olmalıdır. Düzenleme yeri-tarihi belirtilmeli. İstekleri açık ve belirli olmalı .Vasiyetçinin imzasını taşımalıdır. Bu düzenlemeden sonra kapalı bir zarfa konularak sulh hakimine veya notere tevdi edilir. Bu makamlar bunu nüfus kaydına işletmek ve saklamakla mükelleftir.

C-Sözlü vasiyetname

Resmi vasiyetname veya el yazısı ile vasiyetname düzenlenmesi imkansız hal ve şartlarda. Yakın ölüm tehlikesi – Büyük deprem hali – Harp hali vs. fevkalede hal ve şartların söz konusu olduğu hallerde, tanıklı ve tutanakla düzenlenme doğrultusunda sözlü vasiyetnameye yasalarımız imkan vermiştir. Amaç her türlü ahval ve şartlarda son arzuların tespit edilebilmesidir.

Ayrıca vasiyetnameden vazgeçmek rücuu (geridönme) hususları da geniş bir şekilde düzenlemiştir. Bunu düşünenlerin çevrelerinden hukuksal yardım almalarının da önemli olduğunu belirtmemizde yarar vardır .

VASİYETNAMENİN YERİNE GETİRİLMESİ (TENFİZİ )

Vasiyeti tenfiz memuru, vasiyetin yerine getirilmesiyle görevlendirilen kişidir.
Vasiyetçinin güvendiği itimat ettiği kişidir. İşler bitince tefiz sulh hakimince onaylanır. Görevide son bulur. (genellikle düzenlenmesine katkı veren hukukçudur)

 

24.07.2011

Av. Yılmaz Aydın