Realize your constitutional right

with qualified help

Phone

+90 (0) 555 307 56 71

YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 15.12.2010 TARİH 2010/662 E.2010/651 KARAR SAYILI YASA BOŞLUĞUNU DOLDURAN ANLAMLI VE ÖNEMLİ İÇTAHAT KARARIYLA İMAR DÜZENLEMESİ GEREĞİ YEŞİL ALAN -SOSYAL ALAN – OKUL ALANI – YOL – PARK – OTOPARK – MEYDAN VS. GİBİ KAMU ALANINDA KALAN TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDINA KONAN ŞERHLER(TAKYİTLER) LE KISITLANAN, ANCAK; KAMULAŞTIRILMAMASI NEDENİYLE DOĞAN SORUNLARIN KISMEN ÇÖZÜMÜ SAĞLANMIŞTIR.

Elbetdeki idareyi kamulaştırmaya icbar etme, idareyi taşınmaza imar izni vermeye zorlama gibi yasal yollara da başvurulacak, belkide bu nedenle maruz kalınan zararın tazmini için idari yargıya gidilebilinecek, gerektiğinde Adli ve idari yargıya konu taşınacaktır.

İç hukuk yollarının tüketilmesi koşuluyla Avrupa İnsan Hakları mahkemesi ne Konunun taşınması gibi uzun süreçler söz konusu olsa da önemli olanı çözümün kaynağındaki olası bir çözüm olacağı kuşkusuzdur. Oluşturulan içtahat kararıyla mülkiyet hakkındaki vesayet sona ermiştir denilebilir.

İlgililerince yeterince değerlendirileceğine inanıyorum. Temennimiz yasama organınca konunun düzenlenmesidir. Meslektaşlarıma bu olağan üstü gerekçeli karara göz atmalarını öneririm. İlgilenen, sitemi takip edenlerin ihtiyaçlarına da elbetdeki yardımcı olunacaktır

 

25.08.2011

Av. Yılmaz Aydın